Chủ Nhật, Tháng Năm 9, 2021

Cảnh quan môi trường

Thông báo đợt 12 năm 2020 về việc chào giá chăm sóc cây xanh...

Trường Đại học Kinh tế TP.HCM hiện đang có nhu cầu chào giá chăm sóc cây xanh tháng cuối năm cho các cơ sở...

Thông báo đợt 02 năm 2018 v/v thuê ngoài dịch vụ vệ sinh tại...

Trường Đại học Kinh tế TP.HCM mời các đơn vị cung cấp dịch vụ liên quan tham gia chào hàng cạnh tranh gói thầu...

Thông báo đợt 2 năm 2017 về việc chào giá dịch vụ chăm sóc...

Trường Đại học Kinh tế TP.HCM hiện đang có nhu cầu chăm sóc cây cảnh tại cơ sở A và cơ sở B (cơ...