Thông báo về việc triển khai hệ thống photocopy, in ấn, scan sử dụng thẻ viên chức tích hợp tại Tòa nhà B1, Cơ sở 279 Nguyễn Tri Phương

175

Thông báo về việc triển khai hệ thống photocopy, in ấn, scan sử dụng thẻ viên chức tích hợp tại Tòa nhà B1, Cơ sở 279 Nguyễn Tri Phương