THÔNG BÁO ĐỢT 8 V/V MUA MỚI MÁY IN MÃ VẠCH CHO THƯ VIỆN.

150

Trường Đại học Kinh tế TP.HCM hiện đang có nhu cầu mua mới máy in mã vạch cho Thư viện. Kính mời các nhà cung cấp dịch vụ quan tâm cho báo giá theo nội dung sau đây: File đính kèm

Thời gian nhận: Từ ngày 30/3/2017 đến hết ngày 06/4/2017

         Hình thức nhận: Phiếu chào giá theo mẫu số 01 và mẫu số 03 có đóng dấu niêm phong, ngoài bìa thư ghi rõ danh mục chào giá. Trường hợp phiếu chào giá không đúng theo mẫu đã quy định xem như không hợp lệ.

Phiếu chào giá được gửi đến theo địa chỉ sau:

Phòng Tài chính – Kế toán (Phòng A.009), Tel: 08.38222357

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Số 59C Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh