Thông báo đợt 54 năm 2016 v/v chào giá camera cho các đơn vị trong trường

239

Trường Đại học Kinh tế TP.HCM hiện đang có nhu cầu mua gắn mới Camera tại Thư viện (279 Nguyễn Tri Phương. Kính mời các nhà cung cấp quan tâm cho báo giá theo nội dung sau đây: File đính kèmThời gian nhận: Từ ngày 22/12/2016 đến hết ngày 29/12/2016
Hình thức nhận: Phiếu chào giá theo mẫu số 01 và mẫu số 03 có đóng dấu niêm phong, ngoài bìa thư ghi rõ danh mục chào giá. Trường hợp phiếu chào giá không đúng theo mẫu đã quy định xem như không hợp lệ.
Phiếu chào giá được gửi đến theo địa chỉ sau:
Phòng Tài chính – Kế toán (Phòng A.009), Tel: 08.38222357
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
Số 59C Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh