Thông báo đợt 2 năm 2017 về việc chào giá dịch vụ chăm sóc cây cảnh tại cơ sở A và cơ sở B

276

Trường Đại học Kinh tế TP.HCM hiện đang có nhu cầu chăm sóc cây cảnh tại cơ sở A và cơ sở B (cơ sở A 59c Nguyễn Đình Chiểu, phường 6. Q3; Cơ sở B 279 Nguyễn Tri Phương, phường 5, Q10). Kính mời các nhà cung cấp quan tâm cho báo giá theo nội dung sau đây: File đính kèm.
Thời gian nhận: Từ ngày 08/02/2017 đến hết ngày 15/02/2017
Hình thức nhận: Phiếu chào giá theo mẫu số 01 và mẫu số 03 có đóng dấu niêm phong, ngoài bìa thư ghi rõ danh mục chào giá. Trường hợp phiếu chào giá không đúng theo mẫu đã quy định xem như không hợp lệ.
Phiếu chào giá được gửi đến theo địa chỉ sau:
Phòng Tài chính – Kế toán (Phòng A.009), Tel: 08.38222357
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
Số 59C Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh