Thông báo Chào hàng cạnh tranh gói thầu thi công lắp đặt bồn nước Inox tại KTX 43-45 Nguyễn Chí Thanh

184

Trường Đại học Kinh tế TP.HCM hiện đang thi công lắp đặt mới bồn nước Inox tại ký túc xá 43-45 Nguyễn Chí Thanh. Kính mời các nhà cung cấp dịch vụ quan tâm cho báo giá theo nội dung sau đây: File đính kèm

Thời gian nhận: Từ ngày 31/3/2017 đến hết ngày 15/4/2017

Hình thức nhận: Phiếu chào giá theo mẫu số 01 và mẫu số 03 có đóng dấu niêm phong, ngoài bìa thư ghi rõ danh mục chào giá. Trường hợp phiếu chào giá không đúng theo mẫu đã quy định xem như không hợp lệ.

Phiếu chào giá được gửi đến theo địa chỉ sau:
Phòng Tài chính – Kế toán (Phòng A.009), Tel: 08.38222357
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
Số 59C Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh