Chủ Nhật, Tháng Năm 9, 2021

Gửi ý kiến đóng góp

Thông tin liên hệ

PHÒNG CƠ SỞ VẬT CHẤT
Địa chỉ: Phòng A2.16, 59C Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 38.231.597
Email: csvc@ueh.edu.vn
Website: csvc.ueh.edu.vn

Liên hệ lãnh đạo

TS. Đoàn Đỉnh Lam – Trưởng phòng
Điện thoại: (028) 38.231.597 – Ext: 14
Điện thoại di động: 0903 812 464
Email: lamdinh@ueh.edu.vn
ThS. Phan Ngọc Danh – Phó Trưởng phòng
Điện thoại di động: 0983 632 122
Email: ngocdanh@ueh.edu.vn
CN. Đặng Thị Ngọc Hưng – Phó Trưởng phòng
Điện thoại: (028) 38.231.597 – Ext: 21
Điện thoại di động: 0939 106 534
Email: ngochung84@ueh.edu.vn
ThS. Quan Hán Xương – Phó Trưởng phòng
Điện thoại di động: 0907 600 099
Email: hanxuong@ueh.edu.vn