Chủ Nhật, Tháng Năm 9, 2021

BẢNG PHÂN CÔNG LÃNH ĐẠO PHỤ TRÁCH CÁC MẢNG CÔNG VIỆC CỦA ĐƠN VỊ

 

Họ tên - Chức vụ

Phụ trách
Đoàn Đỉnh Lam
Tiến sĩ Kinh tế
Trưởng phòng
ĐT: 38231597 ext(14)
DĐ: 0903812464
Email: lamdinh@ueh.edu.vn
Phụ trách chung;
Chỉ đạo và chịu trách nhiệm chính về toàn bộ hoạt động của Phòng Cơ sở vật chất;

- Giám sát thi công dự án cơ sở B
- Giám sát thi công, kiểm tra khối lượng quyết toán các hạng mục duy tu, sửa chữa lớn
- Lập kế hoạch duy tu, sửa chữa các hạng mục, công trình lớn
- Quản lý phần mềm quản lý công việc tại đơn vị
- Quản lý hệ thống chất lượng ISO 9001:2015 đơn vị
- Quản lý tài sản - trang thiết bị toàn trường (gồm các dự án hợp tác thuộc trường)
- Lập dự án, dự toán, đấu thầu xây dựng, sửa chữa nhà cửa, vật kiến trúc
- Xây dựng chiến lược, mục tiêu, kế hoạch hoạt động hàng năm của đơn vị
- Quản lý thuê bao đường truyền internet các cơ sở, thuê bao server cho các đơn vị thuộc trường, các trạm tiếp phát sóng điện thoại.
- Quản lý kho vật tư, tài sản - thiết bị, CC-DC
- Quản lý tài sản - trang thiết bị đơn vị
- Kiểm tra, giám sát cơ sở vật chất định kỳ, đánh giá chất lượng công việc của các tổ thuộc đơn vị
- Lập dự án, dự toán, đấu thầu máy móc, thiết bị
- Quản lý website đơn vị.
- Cung cấp, vận chuyển máy móc, thiết bị, bàn ghế phục vụ học tập trong trường
- Quản lý Hợp đồng thuê mướn địa điểm giảng dạy, phục vụ tuyển sinh
- Công tác thanh lý tài sản định kỳ hàng năm và thanh lý (hủy) tài sản đột xuất khi có nhu cầu
- Công tác kiểm kê tài sản định kỳ hàng năm
- Quản lý theo dõi thống kê tăng giảm nhà cửa vật kiến trúc, các dự án hợp tác thuộc trường
Công tác khác:
• Bí thư chi bộ Phòng Cơ sở vật chất;
• Thành viên ban ISO UEH.
Đặng Thị Ngọc Hưng
Cử nhân Kinh tế
Phó trưởng phòng
ĐT: 38 231 597 (ext. 21)
DĐ: 0939 106 534
Email: ngochung84@ueh.edu.vn
Phụ trách các mảng công việc:
- Quản lý phần mềm quản lý công việc tại đơn vị
- Vệ sinh công cộng, giảng đường, phòng nghỉ GV, nhà vệ sinh… tại cơ sở B
- Vệ sinh phòng Ban Giám hiệu, phục vụ nước uống phòng Ban Giám hiệu, phòng họp.
- Mua sắm và thanh toán hàng hóa, dịch vụ theo dự toán và phát sinh hàng năm
- Cung cấp và thanh toán VPP công cộng, VPP tuyển sinh các hệ, công cụ, dụng cụ phục vụ giảng dạy (phấn, viết, pin…)
- Xây dựng chiến lược, mục tiêu, kế hoạch hoạt động hàng năm của đơn vị
- Tổng hợp, lập dự toán kinh phí hoạt động toàn trường hàng năm
- Quản lý hợp đồng, dịch vụ vận chuyển rác các cơ sở thuộc trường
- Phụ trách Thi đua - Khen thưởng tại đơn vị
- Báo cáo, cung cấp số liệu về cơ sở vật chất theo đề nghị Bộ, các đơn vị thuộc trường.
- Quản lý hợp đồng, chất lượng dịch vụ chăm sóc cây xanh các cơ sở
- Tổng hợp ngày công lao động ngoài giờ của đơn vị
- Kiểm tra, giám sát cơ sở vật chất định kỳ, đánh giá chất lượng công việc của các tổ thuộc đơn vị
- Quản lý, theo dõi Hợp đồng dịch vụ quét dọn vệ sinh các cơ sở thuộc trường
- Quản lý website đơn vị.
- Quản lý văn thư, lưu trữ
- Quản lý Hợp đồng xăng, dầu, Bảo hiểm cháy nổ, phương tiện cơ giới
- Cung cấp nước uống giảng viên tại phòng học, hội nghị, họp, chấm thi…
- Cung cấp và thanh toán trang thiết bị, dụng cụ vệ sinh
Công tác khác:
• Phó Bí thư chi bộ Phòng Cơ sở vật chất.
• Các công việc khác do Trưởng phòng giao/ủy quyền.
Phan Ngọc Danh
Thạc sĩ Kinh tế
Phó trưởng phòng
ĐT: 38.231.597 (ext.16)
DĐ: 0983.632.122
Email: ngocdanh@ueh.edu.vn
Phụ trách các mảng công việc:
- Quản lý Hội trường, khu vực công cộng
- Quản lý phần mềm quản lý công việc tại đơn vị
- Bảo trì duy tu hệ thống thang máy, máy lạnh các cơ sở
- Phụ trách vận hành toàn bộ hệ thống lưới điện các cơ sở thuộc trường
- Vận hành, sửa chữa toàn bộ hệ thống điện, điện thoại, âm thanh phục vụ học tập tại cơ sở G
- Vận hành, sửa chữa toàn bộ hệ thống điện, điện thoại, âm thanh phục vụ học tập tại cơ sở H
- Vận hành, sửa chữa toàn bộ hệ thống điện, điện thoại, âm thanh phục vụ học tập tại cơ sở E
- Vận hành, sửa chữa toàn bộ hệ thống điện, điện thoại, âm thanh phục vụ học tập tại cơ sở D
- Vận hành, sửa chữa toàn bộ hệ thống điện, điện thoại, âm thanh phục vụ học tập tại cơ sở B
- Vận hành, sửa chữa toàn bộ hệ thống điện, điện thoại, âm thanh phục vụ học tập tại cơ sở A
- Giám sát thi công sửa chữa nhỏ, kiểm tra khối lượng, quyết toán các hạng mục sữa chữa hoàn thành.
- Thực hiện sửa chữa các hạng mục nhỏ (sửa chữa đường cấp nước, nạo vét đường cống thoát nước, hút hầm cầu, quét dọn các sê nô, máng xối, tra dầu mỡ bản lề cửa, sửa chữa bàn ghế, dặm vá sơn tường, máy bơm nước và thiết bị vệ sinh công cộng…)
- Xây dựng chiến lược, mục tiêu, kế hoạch hoạt động hàng năm của đơn vị
- Theo dõi chỉ số điện, nước tiêu thụ hàng tháng tại cơ sở
- Vận hành, sửa chữa toàn bộ hệ thống cấp thoát nước, sữa chữa nhỏ … phục vụ học tập tại quận 8
- Theo dõi, báo cáo lịch đứng lớp giảng viên tại các cơ sở
- Kiểm tra, giám sát cơ sở vật chất định kỳ, đánh giá chất lượng công việc của các tổ thuộc đơn vị
- Cung cấp, vận chuyển máy móc, thiết bị, bàn ghế phục vụ học tập trong trường
- Quản lý Hợp đồng thuê mướn địa điểm giảng dạy, phục vụ tuyển sinh
- Quản lý, bảo trì hệ thống báo trộm hệ thống máy chiếu tại các cơ sở
- Phối hợp với tổ PCCC theo dõi, kiểm tra máy móc, thiết bị PCCC các cơ sở; bảo trì trang thiết bị PCCC, hệ thống báo cháy tự động, hệ thống chống sét tại các cơ sở
- Quản lý, vận hành toàn bộ hệ thống điện, bảo trì duy tu máy móc thiết bị chuyên dùng (máy biến áp, máy phát điện công suất lớn, hệ thống cáp điện chính) các cơ sở thuộc trường
- Quản lý, vận hành toàn bộ hệ thống nước các cơ sở thuộc trường
- Quản lý hợp đồng thuê bao hệ thống điện thoại, các cơ sở thuộc trường
- Công tác sữa chữa, bảo trì máy chiếu, máy nước uống
- Quản lý công tác sữa chữa, bảo trì máy văn phòng (máy Photocopy, máy in, máy fax, điện thoại, máy chiếu, LCD, LED ...)
- Cung cấp vật tư điện, bóng đèn máy chiếu, mực máy in siêu tốc, mực máy in, mực máy photocopy,
Công tác khác:
• Đội trưởng đội PCCC;
• Các công việc khác do Trưởng phòng giao/ủy quyền.
Quan Hán Xương
Thạc sĩ Kinh tế
Phó trưởng phòng
DĐ: 0907.600.099
Email: hanxuong@ueh.edu.vn
• Các công việc do Trưởng phòng giao/ủy quyền.

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CHO VIÊN CHỨC KHÔNG GIỮ CHỨC VỤ

BỘ PHẬN VĂN PHÒNG
 

Họ tên - Chức vụ

Nhiệm vụ được phân công
Nguyễn Tấn An
Cử nhân Kinh tế
Kỹ sư hàng hải;
Chuyên viên
ĐT: 38231597 ext(15)
DĐ: 0903.66.83.66
Email: an@ueh.edu.vn
Phụ trách các đầu việc:
- Quản lý tài sản - trang thiết bị toàn trường (gồm các dự án hợp tác thuộc trường)
- Quản lý thuê bao đường truyền internet các cơ sở, thuê bao server cho các đơn vị thuộc trường, các trạm tiếp phát sóng điện thoại.
- Quản lý kho vật tư, tài sản - thiết bị, CC-DC
- Quản lý tài sản - trang thiết bị đơn vị
- Cung cấp, vận chuyển máy móc, thiết bị, bàn ghế phục vụ học tập trong trường
- Quản lý Hợp đồng thuê mướn địa điểm giảng dạy, phục vụ tuyển sinh
- Công tác thanh lý tài sản định kỳ hàng năm và thanh lý (hủy) tài sản đột xuất khi có nhu cầu
- Công tác kiểm kê tài sản định kỳ hàng năm
- Quản lý theo dõi thống kê tăng giảm nhà cửa vật kiến trúc, các dự án hợp tác thuộc trường
Hỗ trợ chính các đầu việc:
Hỗ trợ phụ các đầu việc:
- Quản lý phần mềm quản lý công việc tại đơn vị
- Xây dựng chiến lược, mục tiêu, kế hoạch hoạt động hàng năm của đơn vị
- Báo cáo, cung cấp số liệu về cơ sở vật chất theo đề nghị Bộ, các đơn vị thuộc trường.
Công tác khác:
- Các công việc khác do lãnh đạo đơn vị giao.
Nguyễn Hồng Tú Duyên
Trung cấp kế toán
Nhân viên
ĐT: 38.231.597 (ext.13)
DĐ: 0903.662.357
Email: tuduyen@ueh.edu.vn
Phụ trách các đầu việc:
- Quản lý Hội trường, khu vực công cộng
- Mua sắm và thanh toán hàng hóa, dịch vụ theo dự toán và phát sinh hàng năm
- Tổng hợp, lập dự toán kinh phí hoạt động toàn trường hàng năm
- Quản lý hợp đồng, dịch vụ vận chuyển rác các cơ sở thuộc trường
- Phụ trách Thi đua - Khen thưởng tại đơn vị
- Báo cáo, cung cấp số liệu về cơ sở vật chất theo đề nghị Bộ, các đơn vị thuộc trường.
- Quản lý hợp đồng, chất lượng dịch vụ chăm sóc cây xanh các cơ sở
- Tổng hợp ngày công lao động ngoài giờ của đơn vị
- Lập dự án, dự toán, đấu thầu máy móc, thiết bị
- Quản lý website đơn vị.
- Quản lý văn thư, lưu trữ
Hỗ trợ chính các đầu việc:
- Cung cấp vật tư điện, bóng đèn máy chiếu, mực máy in siêu tốc, mực máy in, mực máy photocopy, …
Hỗ trợ phụ các đầu việc:
- Quản lý phần mềm quản lý công việc tại đơn vị
- Quản lý hệ thống chất lượng ISO 9001:2015 đơn vị
- Xây dựng chiến lược, mục tiêu, kế hoạch hoạt động hàng năm của đơn vị
Công tác khác:
- Các công việc khác do lãnh đạo đơn vị giao.
Cao Quang Khải
Kỹ sư Xây dựng
Chuyên viên
ĐT: 38.231.597 (ext.12)
DĐ: 0979.823.613
Email: quangkhaiqlda@ueh.edu.vn
Phụ trách các đầu việc:
- Giám sát thi công, kiểm tra khối lượng quyết toán các hạng mục duy tu, sửa chữa lớn
- Lập kế hoạch duy tu, sửa chữa các hạng mục, công trình lớn
- Lập dự án, dự toán, đấu thầu xây dựng, sửa chữa nhà cửa, vật kiến trúc
- Phối hợp với tổ PCCC theo dõi, kiểm tra máy móc, thiết bị PCCC các cơ sở; bảo trì trang thiết bị PCCC, hệ thống báo cháy tự động, hệ thống chống sét tại các cơ sở
- Quản lý theo dõi thống kê tăng giảm nhà cửa vật kiến trúc, các dự án hợp tác thuộc trường
Hỗ trợ chính các đầu việc:
- Tổng hợp, lập dự toán kinh phí hoạt động toàn trường hàng năm
- Báo cáo, cung cấp số liệu về cơ sở vật chất theo đề nghị Bộ, các đơn vị thuộc trường.
- Quản lý tài sản - trang thiết bị đơn vị
- Kiểm tra, giám sát cơ sở vật chất định kỳ, đánh giá chất lượng công việc của các tổ thuộc đơn vị
Hỗ trợ phụ các đầu việc:
- Quản lý phần mềm quản lý công việc tại đơn vị
- Xây dựng chiến lược, mục tiêu, kế hoạch hoạt động hàng năm của đơn vị
Công tác khác:
- Tổ phó tổ PCCC;
- Các công việc khác do lãnh đạo đơn vị giao.
Trịnh Quang Toàn
Kỹ sư điện - Điện tử
kỹ thuật viên

ĐT: 0909.416.375
Email: quangtoan@ueh.edu.vn

Phụ trách các đầu việc:
- Bảo trì duy tu hệ thống thang máy, máy lạnh các cơ sở
- Phụ trách vận hành toàn bộ hệ thống lưới điện các cơ sở thuộc trường
- Theo dõi chỉ số điện, nước tiêu thụ hàng tháng tại cơ sở
- Quản lý, bảo trì hệ thống báo trộm hệ thống máy chiếu tại các cơ sở
- Quản lý, vận hành toàn bộ hệ thống điện, bảo trì duy tu máy móc thiết bị chuyên dùng (máy biến áp, máy phát điện công suất lớn, hệ thống cáp điện chính) các cơ sở thuộc trường
- Quản lý hợp đồng thuê bao hệ thống điện thoại, các cơ sở thuộc trường
- Công tác sữa chữa, bảo trì máy chiếu, máy nước uống
- Quản lý công tác sữa chữa, bảo trì máy văn phòng (máy Photocopy, máy in, máy fax, điện thoại, máy chiếu, LCD, LED ...)
- Cung cấp vật tư điện, bóng đèn máy chiếu, mực máy in siêu tốc, mực máy in, mực máy photocopy, …
Hỗ trợ phụ các đầu việc:
- Quản lý phần mềm quản lý công việc tại đơn vị
- Xây dựng chiến lược, mục tiêu, kế hoạch hoạt động hàng năm của đơn vị
- Tổng hợp, lập dự toán kinh phí hoạt động toàn trường hàng năm
- Kiểm tra, giám sát cơ sở vật chất định kỳ, đánh giá chất lượng công việc của các tổ thuộc đơn vị
- Quản lý website đơn vị.
Công tác khác:
- Chi ủy viên chi bộ Phòng Cơ sở vật chất;
- Tổ viên tổ PCCC;
- Các công việc khác do lãnh đạo đơn vị giao.
Nguyễn Kim Yến
Cử nhân Kinh tế
Chuyên viên
ĐT: 38.231.597 (ext.18)
DĐ: 0903.838.809
Email: yennk@ueh.edu.vn
Phụ trách các đầu việc:
- Quản lý phần mềm quản lý công việc tại đơn vị
- Quản lý hệ thống chất lượng ISO 9001:2015 đơn vị
- Cung cấp và thanh toán VPP công cộng, VPP tuyển sinh các hệ, công cụ, dụng cụ phục vụ giảng dạy (phấn, viết, pin…)
- Quản lý kho vật tư, tài sản - thiết bị, CC-DC
- Quản lý, theo dõi Hợp đồng dịch vụ quét dọn vệ sinh các cơ sở thuộc trường
- Quản lý Hợp đồng xăng, dầu, Bảo hiểm cháy nổ, phương tiện cơ giới
- Cung cấp nước uống giảng viên tại phòng học, hội nghị, họp, chấm thi…
- Cung cấp và thanh toán trang thiết bị, dụng cụ vệ sinh
- Cung cấp vật tư điện, bóng đèn máy chiếu, mực máy in siêu tốc, mực máy in, mực máy photocopy, …
Hỗ trợ chính các đầu việc:
- Xây dựng chiến lược, mục tiêu, kế hoạch hoạt động hàng năm của đơn vị
- Tổng hợp, lập dự toán kinh phí hoạt động toàn trường hàng năm
Hỗ trợ phụ các đầu việc:
- Lập dự án, dự toán, đấu thầu máy móc, thiết bị
Công tác khác:
- Ủy viên BCH Công đoàn Phòng Cơ sở vật chất;
- Các công việc khác do lãnh đạo đơn vị giao.
BỘ PHẬN SỬA CHỮA
 

Họ tên - Chức vụ

Nhiệm vụ được phân công
Đặng Bá Hồng
Nhân viên kỹ thuật
DĐ: 0903.604.982
Email: bahong@ueh.edu.vn
Phụ trách các đầu việc:
- Giám sát thi công sửa chữa nhỏ, kiểm tra khối lượng, quyết toán các hạng mục sữa chữa hoàn thành.
- Thực hiện sửa chữa các hạng mục nhỏ (sửa chữa đường cấp nước, nạo vét đường cống thoát nước, hút hầm cầu, quét dọn các sê nô, máng xối, tra dầu mỡ bản lề cửa, sửa chữa bàn ghế, dặm vá sơn tường, máy bơm nước và thiết bị vệ sinh công cộng…)
- Quản lý, vận hành toàn bộ hệ thống nước các cơ sở thuộc trường
Hỗ trợ chính các đầu việc:
- Vận hành, sửa chữa toàn bộ hệ thống cấp thoát nước, sữa chữa nhỏ … phục vụ học tập tại quận 8
- Cung cấp, vận chuyển máy móc, thiết bị, bàn ghế phục vụ học tập trong trường
Công tác khác:
- Tổ viên tổ PCCC;
- Các công việc khác do lãnh đạo đơn vị giao
Nguyễn Văn Khương
Nhân viên kỹ thuật
ĐT: 38.551.104
DĐ: 0939.100.433
Email: khuongnv@ueh.edu.vn
Phụ trách các đầu việc:
- Giám sát thi công sửa chữa nhỏ, kiểm tra khối lượng, quyết toán các hạng mục sữa chữa hoàn thành.
- Thực hiện sửa chữa các hạng mục nhỏ (sửa chữa đường cấp nước, nạo vét đường cống thoát nước, hút hầm cầu, quét dọn các sê nô, máng xối, tra dầu mỡ bản lề cửa, sửa chữa bàn ghế, dặm vá sơn tường, máy bơm nước và thiết bị vệ sinh công cộng…)
- Vận hành, sửa chữa toàn bộ hệ thống cấp thoát nước, sữa chữa nhỏ … phục vụ học tập tại quận 8
Hỗ trợ chính các đầu việc:
- Quản lý, vận hành toàn bộ hệ thống nước các cơ sở thuộc trường
Hỗ trợ phụ các đầu việc:
- Cung cấp, vận chuyển máy móc, thiết bị, bàn ghế phục vụ học tập trong trường
Công tác khác:
- Tổ viên tổ PCCC
- Các công việc khác do lãnh đạo đơn vị giao
Quách Đức Sơn
Nhân viên kỹ thuật
DĐ: 0909.810.924
Email: sonqd@ueh.edu.vn
Phụ trách các đầu việc:
- Giám sát thi công sửa chữa nhỏ, kiểm tra khối lượng, quyết toán các hạng mục sữa chữa hoàn thành.
- Thực hiện sửa chữa các hạng mục nhỏ (sửa chữa đường cấp nước, nạo vét đường cống thoát nước, hút hầm cầu, quét dọn các sê nô, máng xối, tra dầu mỡ bản lề cửa, sửa chữa bàn ghế, dặm vá sơn tường, máy bơm nước và thiết bị vệ sinh công cộng…)
- Quản lý, vận hành toàn bộ hệ thống nước các cơ sở thuộc trường
Hỗ trợ chính các đầu việc:
- Vận hành, sửa chữa toàn bộ hệ thống cấp thoát nước, sữa chữa nhỏ … phục vụ học tập tại quận 8
- Cung cấp, vận chuyển máy móc, thiết bị, bàn ghế phục vụ học tập trong trường
Công tác khác:
- Tổ viên tổ PCCC;
- Các công việc khác do lãnh đạo đơn vị giao
Nguyễn Đình Tiến
Nhân viên kỹ thuật
ĐT: 38.231.597 (ext.19)
DĐ: 0908.459.983
Email: dinhtien@ueh.edu.vn
Phụ trách các đầu việc:
- Giám sát thi công sửa chữa nhỏ, kiểm tra khối lượng, quyết toán các hạng mục sữa chữa hoàn thành.
- Thực hiện sửa chữa các hạng mục nhỏ (sửa chữa đường cấp nước, nạo vét đường cống thoát nước, hút hầm cầu, quét dọn các sê nô, máng xối, tra dầu mỡ bản lề cửa, sửa chữa bàn ghế, dặm vá sơn tường, máy bơm nước và thiết bị vệ sinh công cộng…)
- Vận hành, sửa chữa toàn bộ hệ thống cấp thoát nước, sữa chữa nhỏ … phục vụ học tập tại quận 8
- Quản lý, vận hành toàn bộ hệ thống nước các cơ sở thuộc trường
Hỗ trợ chính các đầu việc:
- Cung cấp, vận chuyển máy móc, thiết bị, bàn ghế phục vụ học tập trong trường
Hỗ trợ phụ các đầu việc:
- Kiểm tra, giám sát cơ sở vật chất định kỳ, đánh giá chất lượng công việc của các tổ thuộc đơn vị
Công tác khác:
- Tổ trưởng tổ sửa chữa;
- Tổ viên tổ PCCC;
- Các công việc khác do lãnh đạo đơn vị giao.
BỘ PHẬN ĐIỆN TẠI CƠ SỞ A
 

Họ tên - Chức vụ

Nhiệm vụ được phân công
Trần Quang Đảng
Cao đẳng điện công nghiệp
Kỹ thuật viên
ĐT: 38.231.597 (ext.19)
DĐ: 0907.175.969
Email: quangdang@ueh.edu.vn
Phụ trách các đầu việc:
- Vận hành, sửa chữa toàn bộ hệ thống điện, điện thoại, âm thanh phục vụ học tập tại cơ sở A
Hỗ trợ chính các đầu việc:
- Cung cấp và thanh toán VPP công cộng, VPP tuyển sinh các hệ, công cụ, dụng cụ phục vụ giảng dạy (phấn, viết, pin…)
- Theo dõi chỉ số điện, nước tiêu thụ hàng tháng tại cơ sở
- Theo dõi, báo cáo lịch đứng lớp giảng viên tại các cơ sở
- Cung cấp, vận chuyển máy móc, thiết bị, bàn ghế phục vụ học tập trong trường
- Cung cấp nước uống giảng viên tại phòng học, hội nghị, họp, chấm thi…
- Phối hợp với tổ PCCC theo dõi, kiểm tra máy móc, thiết bị PCCC các cơ sở; bảo trì trang thiết bị PCCC, hệ thống báo cháy tự động, hệ thống chống sét tại các cơ sở
Hỗ trợ phụ các đầu việc:
- Quản lý Hội trường, khu vực công cộng
- Kiểm tra, giám sát cơ sở vật chất định kỳ, đánh giá chất lượng công việc của các tổ thuộc đơn vị
- Quản lý, bảo trì hệ thống báo trộm hệ thống máy chiếu tại các cơ sở
- Quản lý, vận hành toàn bộ hệ thống điện, bảo trì duy tu máy móc thiết bị chuyên dùng (máy biến áp, máy phát điện công suất lớn, hệ thống cáp điện chính) các cơ sở thuộc trường
Công tác khác:
- Tổ Trưởng tổ PCCC;
- Các công việc khác do lãnh đạo đơn vị giao.
Phạm Văn Sáng
Cao đẳng Điện - Điện tử
Kỹ thuật viên
ĐT: 38.231.597 (ext.19)
DĐ: 0937.368.058
Email: vansang@ueh.edu.vn
Phụ trách các đầu việc:
- Vận hành, sửa chữa toàn bộ hệ thống điện, điện thoại, âm thanh phục vụ học tập tại cơ sở A
Hỗ trợ chính các đầu việc:
- Cung cấp và thanh toán VPP công cộng, VPP tuyển sinh các hệ, công cụ, dụng cụ phục vụ giảng dạy (phấn, viết, pin…)
- Theo dõi chỉ số điện, nước tiêu thụ hàng tháng tại cơ sở
- Theo dõi, báo cáo lịch đứng lớp giảng viên tại các cơ sở
- Cung cấp, vận chuyển máy móc, thiết bị, bàn ghế phục vụ học tập trong trường
- Cung cấp nước uống giảng viên tại phòng học, hội nghị, họp, chấm thi…
- Phối hợp với tổ PCCC theo dõi, kiểm tra máy móc, thiết bị PCCC các cơ sở; bảo trì trang thiết bị PCCC, hệ thống báo cháy tự động, hệ thống chống sét tại các cơ sở
Hỗ trợ phụ các đầu việc:
- Quản lý, bảo trì hệ thống báo trộm hệ thống máy chiếu tại các cơ sở
Công tác khác:
- Tổ viên tổ PCCC;
- Các công việc khác do lãnh đạo đơn vị giao
Đặng Xuân Hợi
Cử nhân Kinh tế
Nhân viên kỹ thuật
DĐ: 01699.999.098
Email: dangxuanhoiqttb@ueh.edu.vn

Phụ trách các đầu việc:
- Vận hành, sửa chữa toàn bộ hệ thống điện, điện thoại, âm thanh phục vụ học tập tại cơ sở A
Hỗ trợ chính các đầu việc:
- Cung cấp và thanh toán VPP công cộng, VPP tuyển sinh các hệ, công cụ, dụng cụ phục vụ giảng dạy (phấn, viết, pin…)
- Theo dõi chỉ số điện, nước tiêu thụ hàng tháng tại cơ sở
- Theo dõi, báo cáo lịch đứng lớp giảng viên tại các cơ sở
- Cung cấp, vận chuyển máy móc, thiết bị, bàn ghế phục vụ học tập trong trường
- Cung cấp nước uống giảng viên tại phòng học, hội nghị, họp, chấm thi…
- Phối hợp với tổ PCCC theo dõi, kiểm tra máy móc, thiết bị PCCC các cơ sở; bảo trì trang thiết bị PCCC, hệ thống báo cháy tự động, hệ thống chống sét tại các cơ sở
Hỗ trợ phụ các đầu việc:
- Quản lý, bảo trì hệ thống báo trộm hệ thống máy chiếu tại các cơ sở
Công tác khác:
- Chủ tịch Công đoàn Phòng Cơ sở vật chất
- Tổ viên tổ PCCC
- Các công việc khác do lãnh đạo đơn vị giao.
Nguyễn Thế Tuân
Cao đẳng ngành điện - Điện tử
Kỹ thuật viên
ĐT: 38.231.597 (ext.24)
DĐ: 0979.763.299
Email: nguyentuan198285@gmail.com
Phụ trách các đầu việc:
- Vận hành, sửa chữa toàn bộ hệ thống điện, điện thoại, âm thanh phục vụ học tập tại cơ sở A
Hỗ trợ chính các đầu việc:
- Cung cấp và thanh toán VPP công cộng, VPP tuyển sinh các hệ, công cụ, dụng cụ phục vụ giảng dạy (phấn, viết, pin…)
- Theo dõi chỉ số điện, nước tiêu thụ hàng tháng tại cơ sở
- Theo dõi, báo cáo lịch đứng lớp giảng viên tại các cơ sở
- Cung cấp, vận chuyển máy móc, thiết bị, bàn ghế phục vụ học tập trong trường
- Cung cấp nước uống giảng viên tại phòng học, hội nghị, họp, chấm thi…
- Phối hợp với tổ PCCC theo dõi, kiểm tra máy móc, thiết bị PCCC các cơ sở; bảo trì trang thiết bị PCCC, hệ thống báo cháy tự động, hệ thống chống sét tại các cơ sở
Hỗ trợ phụ các đầu việc:
- Quản lý, bảo trì hệ thống báo trộm hệ thống máy chiếu tại các cơ sở
Công tác khác:
- Tổ viên tổ PCCC
- Các công việc khác do lãnh đạo đơn vị giao.
BỘ PHẬN ĐIỆN TẠI CƠ SỞ B
 

Họ tên - Chức vụ

Nhiệm vụ được phân công
Võ Minh Cường
Cử nhân Luật
Nhân viên kỹ thuật
DĐ: 0909.555.414
Email: minhcuongcuong@yahoo.com
Phụ trách các đầu việc:
- Giám sát thi công dự án cơ sở B
- Vận hành, sửa chữa toàn bộ hệ thống điện, điện thoại, âm thanh phục vụ học tập tại cơ sở B
Hỗ trợ chính các đầu việc:
- Cung cấp và thanh toán VPP công cộng, VPP tuyển sinh các hệ, công cụ, dụng cụ phục vụ giảng dạy (phấn, viết, pin…)
- Theo dõi chỉ số điện, nước tiêu thụ hàng tháng tại cơ sở
- Theo dõi, báo cáo lịch đứng lớp giảng viên tại các cơ sở
- Cung cấp, vận chuyển máy móc, thiết bị, bàn ghế phục vụ học tập trong trường
- Cung cấp nước uống giảng viên tại phòng học, hội nghị, họp, chấm thi…
- Phối hợp với tổ PCCC theo dõi, kiểm tra máy móc, thiết bị PCCC các cơ sở; bảo trì trang thiết bị PCCC, hệ thống báo cháy tự động, hệ thống chống sét tại các cơ sở
Hỗ trợ phụ các đầu việc:
- Quản lý Hội trường, khu vực công cộng
- Kiểm tra, giám sát cơ sở vật chất định kỳ, đánh giá chất lượng công việc của các tổ thuộc đơn vị
- Quản lý, bảo trì hệ thống báo trộm hệ thống máy chiếu tại các cơ sở
- Quản lý, vận hành toàn bộ hệ thống điện, bảo trì duy tu máy móc thiết bị chuyên dùng (máy biến áp, máy phát điện công suất lớn, hệ thống cáp điện chính) các cơ sở thuộc trường
- Tổ Trưởng tổ PCCC;
- Các công việc khác do lãnh đạo đơn vị giao
Nguyễn Minh Châu
Kỹ sư điện
Nhân viên kỹ thuật
DĐ: 0908.395.598
Email: minhchaunguyen08@gmail.com
Phụ trách các đầu việc:
- Vận hành, sửa chữa toàn bộ hệ thống điện, điện thoại, âm thanh phục vụ học tập tại cơ sở B
Hỗ trợ chính các đầu việc:
- Cung cấp và thanh toán VPP công cộng, VPP tuyển sinh các hệ, công cụ, dụng cụ phục vụ giảng dạy (phấn, viết, pin…)
- Theo dõi chỉ số điện, nước tiêu thụ hàng tháng tại cơ sở
- Theo dõi, báo cáo lịch đứng lớp giảng viên tại các cơ sở
- Cung cấp, vận chuyển máy móc, thiết bị, bàn ghế phục vụ học tập trong trường
- Cung cấp nước uống giảng viên tại phòng học, hội nghị, họp, chấm thi…
- Phối hợp với tổ PCCC theo dõi, kiểm tra máy móc, thiết bị PCCC các cơ sở; bảo trì trang thiết bị PCCC, hệ thống báo cháy tự động, hệ thống chống sét tại các cơ sở
Hỗ trợ phụ các đầu việc:
- Quản lý, bảo trì hệ thống báo trộm hệ thống máy chiếu tại các cơ sở
Công tác khác:
- Tổ viên tổ PCCC;
- Các công việc khác do lãnh đạo đơn vị giao.
Võ Đại Long
Cao đẳng Kỹ thuật điện
Kỹ thuật viên
DĐ: 0938.448.229
Email: dailong@ueh.edu.vn
Phụ trách các đầu việc:
- Vận hành, sửa chữa toàn bộ hệ thống điện, điện thoại, âm thanh phục vụ học tập tại cơ sở B
Hỗ trợ chính các đầu việc:
- Cung cấp và thanh toán VPP công cộng, VPP tuyển sinh các hệ, công cụ, dụng cụ phục vụ giảng dạy (phấn, viết, pin…)
- Theo dõi chỉ số điện, nước tiêu thụ hàng tháng tại cơ sở
- Theo dõi, báo cáo lịch đứng lớp giảng viên tại các cơ sở
- Cung cấp, vận chuyển máy móc, thiết bị, bàn ghế phục vụ học tập trong trường
- Cung cấp nước uống giảng viên tại phòng học, hội nghị, họp, chấm thi…
- Phối hợp với tổ PCCC theo dõi, kiểm tra máy móc, thiết bị PCCC các cơ sở; bảo trì trang thiết bị PCCC, hệ thống báo cháy tự động, hệ thống chống sét tại các cơ sở
Hỗ trợ phụ các đầu việc:
- Quản lý, bảo trì hệ thống báo trộm hệ thống máy chiếu tại các cơ sở
Công tác khác:
- Tổ viên tổ PCCC;
- Các công việc khác do lãnh đạo đơn vị giao
Trần Thanh Minh
Nhân viên kỹ thuật
DĐ: 0938.303.224
Email: minh66@ueh.edu.vn
Phụ trách các đầu việc:
- Vận hành, sửa chữa toàn bộ hệ thống điện, điện thoại, âm thanh phục vụ học tập tại cơ sở B
Hỗ trợ chính các đầu việc:
- Cung cấp và thanh toán VPP công cộng, VPP tuyển sinh các hệ, công cụ, dụng cụ phục vụ giảng dạy (phấn, viết, pin…)
- Theo dõi chỉ số điện, nước tiêu thụ hàng tháng tại cơ sở
- Theo dõi, báo cáo lịch đứng lớp giảng viên tại các cơ sở
- Cung cấp, vận chuyển máy móc, thiết bị, bàn ghế phục vụ học tập trong trường
- Cung cấp nước uống giảng viên tại phòng học, hội nghị, họp, chấm thi…
- Phối hợp với tổ PCCC theo dõi, kiểm tra máy móc, thiết bị PCCC các cơ sở; bảo trì trang thiết bị PCCC, hệ thống báo cháy tự động, hệ thống chống sét tại các cơ sở
Hỗ trợ phụ các đầu việc:
- Giám sát thi công dự án cơ sở B
- Quản lý, bảo trì hệ thống báo trộm hệ thống máy chiếu tại các cơ sở
Công tác khác:
- Tổ viên tổ PCCC;
- Các công việc khác do lãnh đạo đơn vị giao.
Trần Thanh Long
Kỹ sư Điện - Điện tử
Chuyên viên
ĐT: 38.231.597 (ext.20)
DĐ: 0919.729.495
Email: thanhlong@ueh.edu.vn
Phụ trách các đầu việc:
- Vận hành, sửa chữa toàn bộ hệ thống điện, điện thoại, âm thanh phục vụ học tập tại cơ sở B
Hỗ trợ chính các đầu việc:
- Cung cấp và thanh toán VPP công cộng, VPP tuyển sinh các hệ, công cụ, dụng cụ phục vụ giảng dạy (phấn, viết, pin…)
- Theo dõi chỉ số điện, nước tiêu thụ hàng tháng tại cơ sở
- Cung cấp, vận chuyển máy móc, thiết bị, bàn ghế phục vụ học tập trong trường
- Cung cấp nước uống giảng viên tại phòng học, hội nghị, họp, chấm thi…
- Phối hợp với tổ PCCC theo dõi, kiểm tra máy móc, thiết bị PCCC các cơ sở; bảo trì trang thiết bị PCCC, hệ thống báo cháy tự động, hệ thống chống sét tại các cơ sở
Hỗ trợ phụ các đầu việc:
- Quản lý, bảo trì hệ thống báo trộm hệ thống máy chiếu tại các cơ sở
Công tác khác:
- Tổ viên tổ PCCC;
- Các công việc khác do lãnh đạo đơn vị giao.
Vũ Thị Uyên
Nhân viên đánh máy
DĐ: 0937.241.298
Email: vy@ueh.edu.vn
Phụ trách các đầu việc:
- Vận hành, sửa chữa toàn bộ hệ thống điện, điện thoại, âm thanh phục vụ học tập tại cơ sở B
Hỗ trợ chính các đầu việc:
- Cung cấp và thanh toán VPP công cộng, VPP tuyển sinh các hệ, công cụ, dụng cụ phục vụ giảng dạy (phấn, viết, pin…)
- Theo dõi, báo cáo lịch đứng lớp giảng viên tại các cơ sở
- Cung cấp, vận chuyển máy móc, thiết bị, bàn ghế phục vụ học tập trong trường
- Cung cấp nước uống giảng viên tại phòng học, hội nghị, họp, chấm thi…
- Phối hợp với tổ PCCC theo dõi, kiểm tra máy móc, thiết bị PCCC các cơ sở; bảo trì trang thiết bị PCCC, hệ thống báo cháy tự động, hệ thống chống sét tại các cơ sở
Hỗ trợ phụ các đầu việc:
- Theo dõi chỉ số điện, nước tiêu thụ hàng tháng tại cơ sở
- Quản lý, bảo trì hệ thống báo trộm hệ thống máy chiếu tại các cơ sở
Công tác khác:
- Các công việc khác do lãnh đạo đơn vị giao
BỘ PHẬN ĐIỆN TẠI CƠ SỞ D
 

Họ tên - Chức vụ

Nhiệm vụ được phân công
Trần Văn Minh
Nhân viên kỹ thuật
DĐ: 01698.560.306
Email: minhtv@ueh.edu.vn

Phụ trách các đầu việc:
- Vận hành, sửa chữa toàn bộ hệ thống điện, điện thoại, âm thanh phục vụ học tập tại cơ sở D
Hỗ trợ chính các đầu việc:
- Cung cấp và thanh toán VPP công cộng, VPP tuyển sinh các hệ, công cụ, dụng cụ phục vụ giảng dạy (phấn, viết, pin…)
- Theo dõi chỉ số điện, nước tiêu thụ hàng tháng tại cơ sở
- Theo dõi, báo cáo lịch đứng lớp giảng viên tại các cơ sở
- Cung cấp, vận chuyển máy móc, thiết bị, bàn ghế phục vụ học tập trong trường
- Cung cấp nước uống giảng viên tại phòng học, hội nghị, họp, chấm thi…
- Phối hợp với tổ PCCC theo dõi, kiểm tra máy móc, thiết bị PCCC các cơ sở; bảo trì trang thiết bị PCCC, hệ thống báo cháy tự động, hệ thống chống sét tại các cơ sở
Hỗ trợ phụ các đầu việc:
- Quản lý, bảo trì hệ thống báo trộm hệ thống máy chiếu tại các cơ sở
Công tác khác:
- Tổ Phó tổ PCCC
- Các công việc khác do lãnh đạo đơn vị giao

Nguyễn Văn Thắng
Nhân viên kỹ thuật
DĐ: 01695.466.664
Email: thanga@ueh.edu.vn
Phụ trách các đầu việc:
- Vận hành, sửa chữa toàn bộ hệ thống điện, điện thoại, âm thanh phục vụ học tập tại cơ sở D
Hỗ trợ chính các đầu việc:
- Cung cấp và thanh toán VPP công cộng, VPP tuyển sinh các hệ, công cụ, dụng cụ phục vụ giảng dạy (phấn, viết, pin…)
- Theo dõi chỉ số điện, nước tiêu thụ hàng tháng tại cơ sở
- Theo dõi, báo cáo lịch đứng lớp giảng viên tại các cơ sở
- Cung cấp, vận chuyển máy móc, thiết bị, bàn ghế phục vụ học tập trong trường
- Cung cấp nước uống giảng viên tại phòng học, hội nghị, họp, chấm thi…
- Phối hợp với tổ PCCC theo dõi, kiểm tra máy móc, thiết bị PCCC các cơ sở; bảo trì trang thiết bị PCCC, hệ thống báo cháy tự động, hệ thống chống sét tại các cơ sở
Hỗ trợ phụ các đầu việc:
- Quản lý, bảo trì hệ thống báo trộm hệ thống máy chiếu tại các cơ sở
Công tác khác:
- Tổ trưởng tổ PCCC;
- Các công việc khác do lãnh đạo đơn vị giao.
BỘ PHẬN ĐIỆN TẠI CƠ SỞ E
 

Họ tên - Chức vụ

Nhiệm vụ được phân công
Nguyễn Thế Thọ
Cao đẳng Điện - Điện tử
Kỹ thuật viên
ĐT: 38.231.597 (ext.24)
DĐ: 0907.234.245
Email: thont@ueh.edu.vn

Phụ trách các đầu việc:
- Vận hành, sửa chữa toàn bộ hệ thống điện, điện thoại, âm thanh phục vụ học tập tại cơ sở E
Hỗ trợ chính các đầu việc:
- Cung cấp và thanh toán VPP công cộng, VPP tuyển sinh các hệ, công cụ, dụng cụ phục vụ giảng dạy (phấn, viết, pin…)
- Theo dõi chỉ số điện, nước tiêu thụ hàng tháng tại cơ sở
- Theo dõi, báo cáo lịch đứng lớp giảng viên tại các cơ sở
- Cung cấp, vận chuyển máy móc, thiết bị, bàn ghế phục vụ học tập trong trường
- Cung cấp nước uống giảng viên tại phòng học, hội nghị, họp, chấm thi…
- Phối hợp với tổ PCCC theo dõi, kiểm tra máy móc, thiết bị PCCC các cơ sở; bảo trì trang thiết bị PCCC, hệ thống báo cháy tự động, hệ thống chống sét tại các cơ sở
Hỗ trợ phụ các đầu việc:
- Quản lý, bảo trì hệ thống báo trộm hệ thống máy chiếu tại các cơ sở
Công tác khác:
- Tổ Phó tổ PCCC
- Các công việc khác do lãnh đạo đơn vị giao
Trần Xuân Quỳnh
Kỹ sư Điện tử–viễn thông
Chuyên viên
DĐ: 0984.558.168
Email: tranxuanquynh@ueh.edu.vn
Phụ trách các đầu việc:
- Vận hành, sửa chữa toàn bộ hệ thống điện, điện thoại, âm thanh phục vụ học tập tại cơ sở E
Hỗ trợ chính các đầu việc:
- Cung cấp và thanh toán VPP công cộng, VPP tuyển sinh các hệ, công cụ, dụng cụ phục vụ giảng dạy (phấn, viết, pin…)
- Theo dõi chỉ số điện, nước tiêu thụ hàng tháng tại cơ sở
- Theo dõi, báo cáo lịch đứng lớp giảng viên tại các cơ sở
- Cung cấp, vận chuyển máy móc, thiết bị, bàn ghế phục vụ học tập trong trường
- Cung cấp nước uống giảng viên tại phòng học, hội nghị, họp, chấm thi…
- Phối hợp với tổ PCCC theo dõi, kiểm tra máy móc, thiết bị PCCC các cơ sở; bảo trì trang thiết bị PCCC, hệ thống báo cháy tự động, hệ thống chống sét tại các cơ sở
Hỗ trợ phụ các đầu việc:
- Quản lý, bảo trì hệ thống báo trộm hệ thống máy chiếu tại các cơ sở
Công tác khác:
- Tổ viên tổ PCCC;
- Các công việc khác do lãnh đạo đơn vị giao.
Lương Quang Long
Kỹ sư Điện công nghiệp;
Thạc sĩ Kinh tế
Nhân viên kỹ thuật
DĐ: 0908.444.628
Email: luongquanglong@gmail.com
Phụ trách các đầu việc:
- Vận hành, sửa chữa toàn bộ hệ thống điện, điện thoại, âm thanh phục vụ học tập tại cơ sở E
Hỗ trợ chính các đầu việc:
- Cung cấp và thanh toán VPP công cộng, VPP tuyển sinh các hệ, công cụ, dụng cụ phục vụ giảng dạy (phấn, viết, pin…)
- Theo dõi chỉ số điện, nước tiêu thụ hàng tháng tại cơ sở
- Theo dõi, báo cáo lịch đứng lớp giảng viên tại các cơ sở
- Cung cấp, vận chuyển máy móc, thiết bị, bàn ghế phục vụ học tập trong trường
- Cung cấp nước uống giảng viên tại phòng học, hội nghị, họp, chấm thi…
- Phối hợp với tổ PCCC theo dõi, kiểm tra máy móc, thiết bị PCCC các cơ sở; bảo trì trang thiết bị PCCC, hệ thống báo cháy tự động, hệ thống chống sét tại các cơ sở
Hỗ trợ phụ các đầu việc:
- Quản lý, bảo trì hệ thống báo trộm hệ thống máy chiếu tại các cơ sở
Công tác khác:
- Tổ viên tổ PCCC;
- Các công việc khác do lãnh đạo đơn vị giao.

BỘ PHẬN ĐIỆN TẠI CƠ SỞ H
 

Họ tên - Chức vụ

Nhiệm vụ được phân công
Nguyễn Văn Phúc
Nhân viên kỹ thuật
DĐ: 0913.972.787
Email: phucamthanh@ueh.edu.vn
Phụ trách các đầu việc:
- Vận hành, sửa chữa toàn bộ hệ thống điện, điện thoại, âm thanh phục vụ học tập tại cơ sở H
Hỗ trợ chính các đầu việc:
- Cung cấp và thanh toán VPP công cộng, VPP tuyển sinh các hệ, công cụ, dụng cụ phục vụ giảng dạy (phấn, viết, pin…)
- Theo dõi chỉ số điện, nước tiêu thụ hàng tháng tại cơ sở
- Theo dõi, báo cáo lịch đứng lớp giảng viên tại các cơ sở
- Cung cấp, vận chuyển máy móc, thiết bị, bàn ghế phục vụ học tập trong trường
- Cung cấp nước uống giảng viên tại phòng học, hội nghị, họp, chấm thi…
- Phối hợp với tổ PCCC theo dõi, kiểm tra máy móc, thiết bị PCCC các cơ sở; bảo trì trang thiết bị PCCC, hệ thống báo cháy tự động, hệ thống chống sét tại các cơ sở
Hỗ trợ phụ các đầu việc:
- Quản lý, bảo trì hệ thống báo trộm hệ thống máy chiếu tại các cơ sở
Công tác khác:
- Tổ Phó tổ PCCC
- Các công việc khác do lãnh đạo đơn vị giao
Đoàn Thế Nho
Cử nhân Kinh tế
Nhân viên kỹ thuật
DĐ: 0902.304.368
Email: thenho@ueh.edu.vn

Phụ trách các đầu việc:
- Vận hành, sửa chữa toàn bộ hệ thống điện, điện thoại, âm thanh phục vụ học tập tại cơ sở H
Hỗ trợ chính các đầu việc:
- Cung cấp và thanh toán VPP công cộng, VPP tuyển sinh các hệ, công cụ, dụng cụ phục vụ giảng dạy (phấn, viết, pin…)
- Theo dõi chỉ số điện, nước tiêu thụ hàng tháng tại cơ sở
- Theo dõi, báo cáo lịch đứng lớp giảng viên tại các cơ sở
- Cung cấp, vận chuyển máy móc, thiết bị, bàn ghế phục vụ học tập trong trường
- Cung cấp nước uống giảng viên tại phòng học, hội nghị, họp, chấm thi…
- Phối hợp với tổ PCCC theo dõi, kiểm tra máy móc, thiết bị PCCC các cơ sở; bảo trì trang thiết bị PCCC, hệ thống báo cháy tự động, hệ thống chống sét tại các cơ sở
Hỗ trợ phụ các đầu việc:
- Quản lý, bảo trì hệ thống báo trộm hệ thống máy chiếu tại các cơ sở
Công tác khác:
- Tổ viên tổ PCCC;
- Các công việc khác do lãnh đạo đơn vị giao

BỘ PHẬN ĐIỆN TẠI CƠ SỞ G
 

Họ tên - Chức vụ

Nhiệm vụ được phân công
Chung Quốc Bảo
Nhân viên kỹ thuật
DĐ: 01229.971.789
Email: quocbao@ueh.edu.vn

Phụ trách các đầu việc:
- Vận hành, sửa chữa toàn bộ hệ thống điện, điện thoại, âm thanh phục vụ học tập tại cơ sở G
Hỗ trợ chính các đầu việc:
- Cung cấp và thanh toán VPP công cộng, VPP tuyển sinh các hệ, công cụ, dụng cụ phục vụ giảng dạy (phấn, viết, pin…)
- Theo dõi chỉ số điện, nước tiêu thụ hàng tháng tại cơ sở
- Theo dõi, báo cáo lịch đứng lớp giảng viên tại các cơ sở
- Cung cấp, vận chuyển máy móc, thiết bị, bàn ghế phục vụ học tập trong trường
- Cung cấp nước uống giảng viên tại phòng học, hội nghị, họp, chấm thi…
- Phối hợp với tổ PCCC theo dõi, kiểm tra máy móc, thiết bị PCCC các cơ sở; bảo trì trang thiết bị PCCC, hệ thống báo cháy tự động, hệ thống chống sét tại các cơ sở
Hỗ trợ phụ các đầu việc:
- Quản lý, bảo trì hệ thống báo trộm hệ thống máy chiếu tại các cơ sở
Công tác khác:
- Tổ viên tổ PCCC;
- Các công việc khác do lãnh đạo đơn vị giao

Nguyễn Tất Thắng
Kỹ sư Điện công nghiệp
Chuyên viên
DĐ: 0903.650.371
Email: thangqttb@ueh.edu.vn

Phụ trách các đầu việc:
- Vận hành, sửa chữa toàn bộ hệ thống điện, điện thoại, âm thanh phục vụ học tập tại cơ sở G
Hỗ trợ chính các đầu việc:
- Cung cấp và thanh toán VPP công cộng, VPP tuyển sinh các hệ, công cụ, dụng cụ phục vụ giảng dạy (phấn, viết, pin…)
- Theo dõi chỉ số điện, nước tiêu thụ hàng tháng tại cơ sở
- Theo dõi, báo cáo lịch đứng lớp giảng viên tại các cơ sở
- Cung cấp, vận chuyển máy móc, thiết bị, bàn ghế phục vụ học tập trong trường
- Cung cấp nước uống giảng viên tại phòng học, hội nghị, họp, chấm thi…
- Phối hợp với tổ PCCC theo dõi, kiểm tra máy móc, thiết bị PCCC các cơ sở; bảo trì trang thiết bị PCCC, hệ thống báo cháy tự động, hệ thống chống sét tại các cơ sở
Hỗ trợ phụ các đầu việc:
- Quản lý Hội trường, khu vực công cộng
- Quản lý, bảo trì hệ thống báo trộm hệ thống máy chiếu tại các cơ sở
Công tác khác:
- Tổ Phó tổ PCCC;
- Các công việc khác do lãnh đạo đơn vị giao

Nguyễn Ngọc Tuấn
Cao đẳng nghề điện công nghiệp
Kỹ thuật viên
DĐ: 0966.103.688
Email: ngoctuankh90@gmail.com
Phụ trách các đầu việc:
- Vận hành, sửa chữa toàn bộ hệ thống điện, điện thoại, âm thanh phục vụ học tập tại cơ sở G
Hỗ trợ chính các đầu việc:
- Cung cấp và thanh toán VPP công cộng, VPP tuyển sinh các hệ, công cụ, dụng cụ phục vụ giảng dạy (phấn, viết, pin…)
- Theo dõi chỉ số điện, nước tiêu thụ hàng tháng tại cơ sở
- Theo dõi, báo cáo lịch đứng lớp giảng viên tại các cơ sở
- Cung cấp, vận chuyển máy móc, thiết bị, bàn ghế phục vụ học tập trong trường
- Cung cấp nước uống giảng viên tại phòng học, hội nghị, họp, chấm thi…
- Phối hợp với tổ PCCC theo dõi, kiểm tra máy móc, thiết bị PCCC các cơ sở; bảo trì trang thiết bị PCCC, hệ thống báo cháy tự động, hệ thống chống sét tại các cơ sở
Hỗ trợ phụ các đầu việc:
- Quản lý, bảo trì hệ thống báo trộm hệ thống máy chiếu tại các cơ sở
Công tác khác:
- Tổ viên tổ PCCC;
- Các công việc khác do lãnh đạo đơn vị giao
BỘ PHẬN VỆ SINH 
 

Họ tên - Chức vụ

Nhiệm vụ được phân công
Phạm Thị Hoa
Nhân viên phục vụ
DĐ: 0984.288.375
Email: hoapt@ueh.edu.vn
Phụ trách các đầu việc:
- Vệ sinh công cộng, giảng đường, phòng nghỉ giáo viên,… tại cơ sở B.
Hỗ trợ chính các đầu việc:
- Cung cấp và thanh toán trang thiết bị, dụng cụ vệ sinh
Hỗ trợ phụ các đầu việc:
- Cung cấp, vận chuyển máy móc, thiết bị, bàn ghế phục vụ học tập trong trường
Công tác khác:
- Các công việc khác do lãnh đạo đơn vị giao.
Nguyễn Thị Loan
Nhân viên phục vụ
DĐ: 0907.303.178
Email: loannt@ueh.edu.vn
Phụ trách các đầu việc:
- Vệ sinh công cộng, giảng đường, phòng nghỉ giáo viên,… tại cơ sở B.
Hỗ trợ chính các đầu việc:
- Cung cấp và thanh toán trang thiết bị, dụng cụ vệ sinh
Hỗ trợ phụ các đầu việc:
- Cung cấp, vận chuyển máy móc, thiết bị, bàn ghế phục vụ học tập trong trường
Công tác khác:
- Các công việc khác do lãnh đạo đơn vị giao.
Nguyễn Thị Lưu
Cử nhân Kinh tế
Nhân viên phục vụ
DĐ: 01639.004.401
Email: luunt@ueh.edu.vn
Phụ trách các đầu việc:
- Vệ sinh công cộng, giảng đường, phòng nghỉ giáo viên,… tại cơ sở B.
Hỗ trợ chính các đầu việc:
- Cung cấp và thanh toán trang thiết bị, dụng cụ vệ sinh
Hỗ trợ phụ các đầu việc:
- Cung cấp, vận chuyển máy móc, thiết bị, bàn ghế phục vụ học tập trong trường
Công tác khác:
- Các công việc khác do lãnh đạo đơn vị giao.
Trần Thị Tuyết Mai
Nhân viên phục vụ
DĐ: 0909.227.008
Email: tuyetmaiqttb@ueh.edu.vn
Phụ trách các đầu việc:
- Vệ sinh công cộng, giảng đường, phòng nghỉ giáo viên,… tại cơ sở B.
Hỗ trợ chính các đầu việc:
- Cung cấp và thanh toán trang thiết bị, dụng cụ vệ sinh
Hỗ trợ phụ các đầu việc:
- Cung cấp, vận chuyển máy móc, thiết bị, bàn ghế phục vụ học tập trong trường
- Kiểm tra, giám sát cơ sở vật chất định kỳ, đánh giá chất lượng công việc của các tổ thuộc đơn vị
Công tác khác:
- Tổ viên tổ PCCC
- Các công việc khác do lãnh đạo đơn vị giao
Trần Thị Nhung
Nhân viên phục vụ
DĐ: 0907.432.729
Email: nhungtt@ueh.edu.vn
Phụ trách các đầu việc:
- Vệ sinh công cộng, giảng đường, phòng nghỉ giáo viên,… tại cơ sở B.
Hỗ trợ chính các đầu việc:
- Cung cấp và thanh toán trang thiết bị, dụng cụ vệ sinh
Hỗ trợ phụ các đầu việc:
- Cung cấp, vận chuyển máy móc, thiết bị, bàn ghế phục vụ học tập trong trường
Công tác khác:
- Các công việc khác do lãnh đạo đơn vị giao.
Vũ Thị Thanh
Nhân viên phục vụ
DĐ: 01695.934.882
Email: thanhvt@ueh.edu.vn
Phụ trách các đầu việc:
- Vệ sinh công cộng, giảng đường, phòng nghỉ giáo viên,… tại cơ sở B.
Hỗ trợ chính các đầu việc:
- Cung cấp và thanh toán trang thiết bị, dụng cụ vệ sinh
Hỗ trợ phụ các đầu việc:
- Cung cấp, vận chuyển máy móc, thiết bị, bàn ghế phục vụ học tập trong trường
Công tác khác:
- Các công việc khác do lãnh đạo đơn vị giao.
Nguyễn Thị Thỏa
Nhân viên phục vụ
ĐT: 38.231.597 (Ext.22)
DĐ: 0972.273.322
Email: thoanthi@ueh.edu.vn
Phụ trách các đầu việc:
- Vệ sinh phòng Ban Giám hiệu, phục vụ nước uống phòng Ban Giám hiệu, phòng họp.
Hỗ trợ chính các đầu việc:
- Quản lý, theo dõi Hợp đồng dịch vụ quét dọn vệ sinh các cơ sở thuộc trường
Hỗ trợ phụ các đầu việc:
- Cung cấp, vận chuyển máy móc, thiết bị, bàn ghế phục vụ học tập trong trường
Công tác khác:
- Tổ trưởng Tổ nữ công Phòng Cơ sở vật chất
- Các công việc khác do lãnh đạo đơn vị giao.
Lê Thị Thu Trang
Nhân viên phục vụ
DĐ: 0904.782.630
Email: trangltt@ueh.edu.vn
Phụ trách các đầu việc:
- Vệ sinh công cộng, giảng đường, phòng nghỉ giáo viên,… tại cơ sở B.
Hỗ trợ chính các đầu việc:
- Cung cấp và thanh toán trang thiết bị, dụng cụ vệ sinh
Hỗ trợ phụ các đầu việc:
- Cung cấp, vận chuyển máy móc, thiết bị, bàn ghế phục vụ học tập trong trường
Công tác khác:
- Các công việc khác do lãnh đạo đơn vị giao.
Đỗ Thùy Trang
Nhân viên phục vụ
DĐ: 0909.598.099
Email: trangdt@ueh.edu.vn
Phụ trách các đầu việc:
- Vệ sinh công cộng, giảng đường, phòng nghỉ giáo viên,… tại cơ sở B.
Hỗ trợ chính các đầu việc:
- Cung cấp và thanh toán trang thiết bị, dụng cụ vệ sinh
Hỗ trợ phụ các đầu việc:
- Cung cấp, vận chuyển máy móc, thiết bị, bàn ghế phục vụ học tập trong trường
Công tác khác:
- Các công việc khác do lãnh đạo đơn vị giao.
Đặng Thị Ánh Tuyết
Nhân viên phục vụ
DĐ: 0906.348.299
Email: tuyetdta@ueh.edu.vn
Phụ trách các đầu việc:
- Vệ sinh công cộng, giảng đường, phòng nghỉ giáo viên,… tại cơ sở B.
Hỗ trợ chính các đầu việc:
- Cung cấp và thanh toán trang thiết bị, dụng cụ vệ sinh
Hỗ trợ phụ các đầu việc:
- Cung cấp, vận chuyển máy móc, thiết bị, bàn ghế phục vụ học tập trong trường
Công tác khác:
- Các công việc khác do lãnh đạo đơn vị giao.
Lê Thị Xuân
Nhân viên phục vụ
DĐ: 0903.175.969
Email: xuanlt@ueh.edu.vn
Phụ trách các đầu việc:
- Vệ sinh công cộng, giảng đường, phòng nghỉ giáo viên,… tại cơ sở B.
Hỗ trợ chính các đầu việc:
- Cung cấp và thanh toán trang thiết bị, dụng cụ vệ sinh
Hỗ trợ phụ các đầu việc:
- Cung cấp, vận chuyển máy móc, thiết bị, bàn ghế phục vụ học tập trong trường
Công tác khác:
- Các công việc khác do lãnh đạo đơn vị giao.
Nguyễn Thị Lộc
Nhân viên phục vụ
DĐ: 0934.176.126
Email: locnt_ttdv@ueh.edu.vn
Phụ trách các đầu việc:
- Vệ sinh công cộng, giảng đường, phòng nghỉ giáo viên,… tại cơ sở B.
Hỗ trợ chính các đầu việc:
- Cung cấp và thanh toán trang thiết bị, dụng cụ vệ sinh
Hỗ trợ phụ các đầu việc:
- Cung cấp, vận chuyển máy móc, thiết bị, bàn ghế phục vụ học tập trong trường
Công tác khác:
- Các công việc khác do lãnh đạo đơn vị giao.