Chủ Nhật, Tháng Năm 9, 2021

PHÒNG CƠ SỞ VẬT CHẤT

Chức năng

Tham mưu và tổ chức, triển khai thực hiện quản lý công sở, quản lý tài sản, công tác quy hoạch, xây dựng và quản trị cơ sở vật chất của Trường. Thực hiện mua sắm, thanh lý và theo dõi việc sử dụng hiệu quả tài sản, trang thiết bị của Trường phục vụ nghiên cứu, giảng dạy, làm việc và học tập.

Nhiệm vụ

 1. Tổ chức quản lý công sở; xây dựng tiêu chuẩn, định mức sử dụng trang thiết bị phục vụ làm việc và giảng dạy theo quy định; quản lý việc vận hành, duy tu, sửa chữa, hệ thống hạ tầng kỹ thuật: Điện, hệ cấp thoát nước, điện thoại, hệ thống âm thanh… bảo đảm cho hoạt động của Trường. Thực hiện thuê mướn giảng đường khi quỹ giảng đường của Trường không đủ dùng theo yêu cầu đào tạo.
 2. Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác xây dựng mới, mở rộng, cải tạo, sửa chữa các cơ sở thuộc Trường; thực hiện các quy trình lập dự án đầu tư, thiết kế, đấu thầu; giám sát thi công, kiểm tra khối lượng quyết toán các hạng mục, công trình hoàn thành, lập dự toán, thanh quyết toán và lưu trữ hồ sơ theo quy định; thực hiện sửa chữa các hạng mục công trình được phân công phụ trách.
 3. Chịu trách nhiệm chính công tác xây dựng, sửa chữa, mua sắm, trang bị các loại máy móc trang thiết bị, văn phòng phẩm, dụng cụ làm việc, giảng dạy, học tập và thiết bị phòng cháy chữa cháy của Trường; quản lý công tác sữa chữa, bảo trì máy móc, thiết bị văn phòng; tổ chức, triển khai thực hiện việc sử dụng các tài sản, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện nghiên cứu, giảng dạy, làm việc, và học tập một cách hiệu quả và tiết kiệm. Quản lý tài sản từ các dự án hợp tác quốc tế của trường.
 4. Thường trực các hội đồng về đấu thầu xây dựng và mua sắm trang thiết bị; tổ chức kiểm kê tài sản, thanh lý tài sản, trang thiết bị định kỳ hàng năm theo quy định.
 5. Tổ chức, thực hiện vệ sinh môi trường tại các cơ sở của Trường theo phạm vi được phân công; vệ sinh các phòng làm việc của Ban Giám hiệu và Hội đồng Trường; chăm sóc và theo dõi cây xanh trong khuôn viên các cơ sở được phân công; tổ chức giám sát, kiểm tra định kỳ môi trường vệ sinh, mỹ quan các cơ sở thuộc trường; lập kế hoạch và đề xuất những phương án, giải pháp nhằm đảm bảo môi trường xanh-sạch-đẹp.
 6. Thực hiện các công việc phục vụ giảng đường, hội trường (bao gồm: đóng, mở cửa; bố trí thiết bị giảng dạy; bàn, ghế; bục, bảng; âm thanh; chiếu sáng; quạt; chuông báo giờ học; phục vụ nước uống). Quản lý các hợp đồng dịch vụ thuê ngoài theo phạm vi được giao.
 7. Xây dựng quy chế, quy định, quy trình nghiệp vụ liên quan theo phạm vi, chức năng, nhiệm vụ được giao.
 8. Phối hợp Phòng Tổ chức – Hành chính theo dõi, định mức nhiên liệu, mua bảo hiểm thiệt hại vật chất xe cơ giới, mua sắm và duy tu xe ô-tô của Trường và kiểm tra, giám sát dịch vụ vệ sinh thuê ngoài.
 9. Thay mặt Trường trong quan hệ với chính quyền địa phương (cơ sở B, cơ sở D, cơ sở E và cơ sở H).
 10. Phối hợp các đơn vị chức năng thực hiện các công tác phát sinh trong quá trình hoạt động của Trường.
 11. Quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và các phương tiện, trang thiết bị được giao.
 12. Thực hiện những công việc khác được Hiệu trưởng phân công.