Chủ Nhật, Tháng Năm 9, 2021

Đầu tư mua sắm

Thông báo đợt 32 năm 2020 về việc chào hàng cạnh tranh gói thầu...

Trường Đại học Kinh tế TP.HCM hiện đang có nhu cầu chào hàng cạnh tranh gói thầu "Thùng rác Inox 304 nắp lật" cho UEH. Kính mời...

Thông báo đợt 30 năm 2020 về việc chào giá máy quét hai mặt...

Trường Đại học Kinh tế TP.HCM hiện đang có nhu cầu trang bị máy quét hai mặt cho đơn vị thuộc UEH. Kính mời các...

Thông báo đợt 25 năm 2020 về việc trang bị màn hình vi tính...

Trường Đại học Kinh tế TP.HCM hiện đang có nhu cầu trang bị màn hình vi tính cho UEH. Kính mời các đơn vị cung...

Thông báo đợt 24 năm 2020 về việc trang bị thiết bị mạng cho...

Trường Đại học Kinh tế TP.HCM hiện đang có nhu cầu trang bị thiết bị mạng cho cở sở B của UEH. Kính mời các...

Thông báo đợt 23 năm 2020 về việc trang bị thiết bị phòng học...

Trường Đại học Kinh tế TP.HCM hiện đang có nhu cầu trang bị thiết bị mang cho UEH. Kính mời các đơn vị cung cấp...

Thông báo đợt 22 năm 2020 về việc chào giá thiết bị micro màn...

Trường Đại học Kinh tế TP.HCM hiện đang có nhu cầu chào giá thiết bị micro màn chiếu cho các phòng học thuộc UEH. Kính...

Thông báo đợt 21 năm 2020 về việc chào giá thiết bị âm thanh...

Trường Đại học Kinh tế TP.HCM hiện đang có nhu cầu chào giá thiết bị âm thanh cho phòng học thuộc UEH. Kính mời các...

Thông báo đợt 20 năm 2020 về việc trang bị thiết bị mạng cho...

Trường Đại học Kinh tế TP.HCM hiện đang có nhu cầu trang bị thiết bị mang cho UEH. Kính mời các đơn vị cung cấp...

Thông báo đợt 19 năm 2020 về việc chào giá máy móc, thiết bị...

Trường Đại học Kinh tế TP.HCM hiện đang có nhu cầu trang bị máy móc, thiết bị âm thanh cho UEH. Kính mời các đơn...

Thông báo đợt 05 năm 2020 về việc chào giá mua mới và lắp...

Trường Đại học Kinh tế TP.HCM hiện đang có nhu cầu mua mới thiết bị máy sấy tay cho UEH. Kính mời các đơn vị...