Chủ Nhật, Tháng Năm 9, 2021

Thông tin đang cập nhật…

Bảo trì sửa chữa

Thông báo đợt 26 năm 2020 về việc chào giá bảo trì máy lạnh...

Trường Đại học Kinh tế TP.HCM hiện đang có nhu cầu chào giá bảo trì máy lạnh lần 2 cho UEH. Kính mời các đơn...

Thông báo đợt 09 năm 2020 về việc chào giá bảo trì máy lọc...

Trường Đại học Kinh tế TP.HCM hiện đang có nhu cầu bảo trì máy lọc nước. Kính mời các đơn vị cung cấp dịch vụ...

Thông báo đợt 06 năm 2020 về việc chào giá bảo trì máy lạnh

Trường Đại học Kinh tế TP.HCM hiện đang có nhu cầu bảo trì máy lạnh. Kính mời các đơn vị cung cấp dịch vụ quan...